Sorunuz mu var: +90 552 469 52 50
Yazar Giriþi
Giriþ
Beni Hatýrla
Yeni Yazar Kayýt
Kitap çýkarmak ve kayýtlý yazar olmak için baþvuru yapýn.
Hemen Baþvuru Yapýn
Yazar Hizmetleri
KİTAP ÇIKARMADAN ÖNCE
KİTAP ÇIKARMA SÜRECİNDE
KİTAP ÇIKARDIKTAN SONRA
YAZARLIK HAKKINDA
HİZMETLERİMİZ
Kitap Çıkarmak İçin Kılavuz Yazar sistemi interaktif olarak yazalarýmýzýn kitap ve hizmetleri hakkýnda tüm iþlemlerini hýzlý ve kolay bir þekilde yönetmesini saðlar Tilki Kitap Yayýnevi sayesinde kitaplarýnýzý dilediðiniz gibi yönetebilirsiniz.
©2008,2020, Tilki Kitap Yayýnevi Ticaret Sicil No: 666496 Kitap Þeyleri ve Dýþ Tic. Ltd. Þti ortak iþtirakidir.

Ýletiþim Bilgileri

Kitap Baskı Bilgi Merkezi


M. Hizmetleri : +90 552 469 52 50
Fax               : 0 850 304 22 03
Telefon         : 0 850 304 22 03
E-Posta        : iletisim@tilkikitap.com
Web             : www.tilkikitap.com

Numaranýzý Yazýn Sizi Arayalým